Giải đáp: Ban quản trị chung cư có lương không?

Ban quản trị chung cư được biết đến là một bộ phận quan trọng của một tòa nhà, trực tiếp đứng ra chịu trách nhiệm quản lý, vận hành mọi hoạt động diễn ra ổn thỏa. Cùng với đó, nhiều cư dân hiện nay thắc mắc ban quản trị chung cư có lương hay không? Ai sẽ trực tiếp trả lương cho họ? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết sau đây.

Ban quản trị chung cư có lương không?

Theo quy định mới nhất tại Thông tư 06/2019/TT-BXD đã được sửa đổi, bổ sung thêm một số điều khoản liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư và trong đó có liên quan đến bộ phận ban quản trị, cũng như thù lao của họ nhận được.

ban quan tri chung cu co luong khong
Ban quản trị chung cư vẫn phải làm việc nên phải có lương

Cụ thể, theo quy định đã đưa ra thì ban quản trị sẽ vẫn được hưởng lương như các cán bộ công nhân viên thông thường. Bởi vì họ cũng phải làm việc và có tư cách pháp nhân nên bắt buộc phải có các khoản thù lao hỗ trợ, bồi dưỡng cũng như giúp mỗi thành viên có trách nhiệm tốt hơn trong mỗi công việc của mình.

Quy định về mức lương của ban quản trị hiện nay bao nhiêu?

Hiện nay, mức lương của ban quản trị nhận được sẽ được chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư góp ý đưa ra theo quyết định tại hội nghị nhà chung cư. Ngoài ra, tại khoản 8 điều 1, thuộc thông tư 06/2019/TT-BXD mới nhất được áp dụng từ ngày 1/1/2020 thì mức lương dành cho ban quản trị sẽ được hội nghị nhà chung cư tham khảo theo từng vùng, tương xứng với nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi thành viên trong ban quản trị, trừ trường hợp thành viên không muốn nhận lương. Cụ thể:

ban quan tri chung cu co luong khong
Pháp luật có những quy định rõ ràng về việc chi trả tiền lương cho ban quản trị tòa nhà

– Địa bàn thuộc vùng I: 4.420.000 đồng/tháng.

– Địa bàn thuộc vùng II: 3.920.000 đồng/tháng.

– Địa bàn thuộc vùng III: 3.430.000 đồng/tháng.

– Địa bàn thuộc vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng.

Ai là người chi trả tiền lương cho thành viên ban quản trị?

Theo quy định mới nhất thuộc thông tư 02/2016/TT-BXD đưa ra thì đối với trường hợp nhà chung cư có đơn vị quản lý vận hành riêng thì chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư sẽ có trách nhiệm đóng tiền quản lý qua đơn vị này. Qua đó, trách nhiệm của đơn vị quản lý sẽ phải chi trả tiền lương cho thành viên của ban quản trị, tất cả các khoản tiền này không phải hạch toán vào các hoạt động kinh doanh của đơn vị quản lý.

ban quan tri toa nha
Sẽ có một đơn vị quản lý đứng ra phụ trách việc trả lương cho ban quản trị và các nhân viên khác

Trong trường hợp, nhà chung cư không có đơn vị quản lý và hoạt động theo mô hình tự quản thì ban quản trị sẽ trực tiếp thu từ phía cư dân và chi trả cho các thành viên theo quy định của Luật Nhà Ở.

Ngoài ra, tại thông tư 06/2019/TT-BXD mới nhất thì các thành viên trong ban quản trị nên tham gia các khóa đào tạo quản lý chung cư để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đủ điều kiện thực hiện các công việc và trách nhiệm của mình tốt hơn.

Trên đây là những thông tin giúp mọi người biết được ban quản trị có lương không? Chắc hẳn, khi làm bất kỳ công việc gì đều sẽ được trả một mức lương hoặc giá trị thỏa đáng. Vậy nên, các thành viên trong ban quản trị nên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để đảm bảo có được mức lương thỏa đáng.

Xem thêm: Phần mềm quản lý chung cư kết nối cư dân và ban quản lý

Leave a Comment