Ban quản trị chung cư có tư cách pháp nhân không?

Như chúng ta đã biết, ban quản trị là một bộ phận quan trọng của một tòa nhà trực tiếp đứng ra chỉ huy, dẫn dắt và quản lý mọi hoạt động của tòa nhà. Tuy nhiên, nhiều cư dân sẽ thắc mắc trong việc Ban quản trị chung cư có tư cách pháp nhân không? Vậy nên, để trả lời được câu hỏi này này cùng theo dõi ngay bài viết sau đây.

Tư cách pháp nhân là gì?

Tư cách pháp nhân thực chất là tư cách pháp lý của một cá nhân hay tổ chức đã được nhà nước công nhận hoạt động độc lập, có khả năng tồn tại và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luận. Đối đối với ban quản trị thực chất cũng là một tổ chức, vậy nên khi một tổ chức được công nhận là tư cách pháp nhân khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

ban quan tri chung cu co tu cach phap nhan khong
Hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay đều phải có tư cách pháp nhân

– Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật một cách có hợp pháp.

– Cơ cấu tổ chức các thành viên chặt chẽ, có liên kết.

– Mỗi cá nhân trong tổ chức phải có tài sản độc lập, pháp nhân khác nhau và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm bằng tài sản của mình theo đúng quy định của pháp luật.

– Sử dụng tư cách pháp nhân của mình để có thể tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Ban quản trị chung cư có tư cách pháp nhân không?

Theo quy định của pháp luật, tại Điều 103, Luật Nhà Ở 2014 cũng có quy định rõ về việc thành lập và giải đáp việc Ban quản trị chung cư có tư cách pháp nhân không như sau:

Đối với tòa nhà có 20 căn hộ trợ lên bắt buộc BQT phải có tư cách pháp nhân

– Đối với những tòa nhà chung cư có dưới 20 căn hộ thì các chủ sở hữu có thể quyết định thành lập hoặc không thành lập ban quản trị.

– Đối với với tòa nhà có từ 20 căn hộ trở lên bắt buộc phải thành lập ban quản trị. Thành phần đứng ra làm ban quản trị có thể là đại diện chủ đầu tư, chủ sở hữu tòa nhà hoặc người sử dụng căn hộ thông qua hội nghị chung cư để biểu quyết.

– Ban quản trị có 1 chủ sở hữu thì sẽ hoạt động dựa trên mô hình tự quản. Trong trường hợp, ban quản trị có nhiều chủ sở hữu sẽ phải hoạt động dưới mô hình Ban chủ nhiệm của các hợp tác xã hoặc mô hình Hội đồng quản trị của công ty.

– Bộ phận ban quản trị hoàn toàn có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp luật đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

– Trong trường hợp bãi miễn hoặc bầu thành viên của ban quản trị sẽ không giống như hình thức thành lập công ty cổ phần mà phải thông qua hội nghị tòa nhà chung cư theo đúng quy chế do Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ban hành.

Trên đây là những thông tin giúp mọi người biết rõ được ban quản trị chung cư có tư cách pháp nhân không? Hy vọng thông qua những chia sẻ này sẽ giúp mọi người nắm rõ được quyết định trong việc thành lập ban quản trị tòa nhà, cũng như quyền hạn của họ ảnh hưởng đến công tác quản lý tòa nhà hiệu quả.

Xem thêm: Phần mềm quản lý tòa nhà hiệu quả nhất 2020

Leave a Comment