Phân tích vai trò và chức năng của quản trị tòa nhà đảm nhiệm

Nhà quản trị được biết đến là một trong những thành viên trong ban quản trị, họ phải thực hiện các công việc được giao thông qua hội nghị quản lý tòa nhà. Đảm bảo trong quá trình hoạt động phải đạt được mục tiêu của tòa nhà đưa ra, cũng như mang đến cho cư dân có đời sống chất lượng nhất. Vậy vai trò và chức năng của quản trị tòa nhà chung cư là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết sau đây.

Vai trò của ban quản trị tòa nhà

Ban quản trị tòa nhà được biết đến là bộ phận quan trọng trong một khu chung cư. Thông qua hội nghị tòa nhà đã thành lập nên một ban quản trị để thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình. Vậy nên, khi tham gia vào ban quản trị sẽ có vai trò quan trọng sau đây:

chức năng của quản trị
Ban quản trị có vai trò khá quan trọng trong một tòa nhà chung cư

– Đại diện cho tòa nhà chung cư: Khi được ủy quyền thì ban quản trị chính là đại diện của tòa nhà đứng ra quản lý, vận hành và thực hiện các công việc theo đúng quyền hạn và quy định của pháp luật đưa ra.

– Đại diện cho chủ đầu tư: Ban quản trị sẽ trực tiếp nhận chỉ thị, thông báo từ phía chủ đầu tư gửi đến cư dân để thúc đẩy quá trình tác nghiệp hiệu quả.

– Vai trò người liên lạc: Ban quản trị sẽ là trung gian liên lạc giữa chủ đầu tư đến cư dân, khách hàng với chủ đầu tư,… Đồng thời là bộ phần truyền tải thông tin đến các khách hàng để tòa nhà phát triển tốt đẹp.

– Vai trò quyết định: Bộ phận ban quản trị hoàn toàn có quyền quyết định đến các vấn đề diễn ra trong tòa nhà, đưa ra các thông tin, giải pháp xử lý vấn đề trong quy trình quản lý vận hành tòa nhà.

Chức năng của quản trị tòa nhà chung cư

Khi đã tham gia vào bộ phận của ban quản trị tòa nhà phải thực hiện các chức năng quản trị sau đây:

chức năng của quản trị
Ban quản trị phải thực hiện đúng và đủ chức năng của mình

– Lập kế hoạch: Xác định mục tiêu và phương hướng phát triển của tòa nhà, tham gia hội nghị tòa nhà chung cư, lên lịch trình hội nghị, đưa ra các biện pháp quản lý vận hành và cải thiện tổ chức.

– Chức năng tổ chức: Lập sơ đồ tổ chức hội nghị tòa nhà, mô tả nhiệm vụ của các bộ phận, xây dựng tiêu chuẩn thành lập ban quản lý, quản lý bộ phận nhân viên trong tòa nhà.

– Chức năng điều khiển: Ủy quyền cho ban quản lý, kiểm soát thu chi phí dịch vụ trong tòa nhà, huấn luyện và động viên cư dân, giám sát và chỉ huy, thiết lập hệ thống quản lý tòa nhà và các mối quan hệ trong và ngoài chung cư.

– Chức năng kiểm soát: Đánh giá hiệu quả của quy trình quản lý tòa nhà hiện tại, đưa ra các giải pháp xử lý các vấn đề đang xảy ra, thông báo công khai minh bạch phí dịch vụ quản lý.

Hiện nay trong bất kỳ tòa nhà chung cư hay tổ chức nào thì ban quản trị luôn là bộ phận quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và tồn tại của tòa nhà. Đòi hỏi họ phải hoàn thành vai trò và chức năng của quản trị để góp phần cải thiện đời sống của cư dân tốt hơn. Cùng với đó, để hỗ trợ ban quản trị nâng cao chất lượng quản lý vận hành thì phần mềm quản lý chung cư Landber Building là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn. Thông qua phần mềm hoàn toàn hỗ trợ giải quyết được bài toán trong khâu quản lý, vận hành tòa nhà và kết nối với cư dân hiệu quả tốt nhất.

Xem thêm: Có nên thuê dịch vụ quản lý tòa nhà chung cư?

Leave a Comment