[Tải ngay] Đơn xin từ nhiệm ban quản trị chung cư chi tiết

Ban quản trị được biết đến là bộ phận có ảnh hưởng quan trọng đến việc quản lý và vận hành tòa nhà chung cư hiện nay. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các chủ sở hữu căn hộ hoặc người sử dụng có thể miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm một trong số các thành viên trong ban quản trị nếu vi phạm. Vậy trường hợp nào thì ban quản trị bị bãi nhiệm? Đơn xin từ nhiệm ban quản trị chung cư như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây.

Quy định bãi nhiệm ban quản trị chung cư

Cùng với quy định bầu ban quản trị chung cư thì pháp luật cũng đặt ra những quy định liên quan đến việc bãi miễn ban trị hoặc thành viên của BQT trong các trường hợp sau:

don xin tu nhiem ban quan tri nha chung cu
Ban quản trị sẽ bị bãi nhiệm khi không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình

– Thành viên ban quản trị không thông báo, lập báo cáo thống kê kết quả hoạt động của tòa nhà trong hội nghị nhà chung cư.

– Sau khi bầu cử thành viên ban quản trị nhưng không hoạt động.

– Một trong số các thành viên trong BQT vi phạm quy chế hoạt động của tòa nhà, đặc biệt là việc thu chi tài chính.

– Trong 6 tháng liên tiếp, thành viên trong BQT không tham gia các hoạt động hoặc các buổi họp của tòa nhà diễn ra.

Trường hợp miễn nhiệm thành viên trong ban quản trị tòa nhà chung cư

Ngoài trường hợp bị bãi miễn thành viên của ban quản trị thì cũng có một số quy định liên quan tới việc miễn nhiễm BQT cần phải chú ý:

ban quan tri toa nha chung cu
Khi ban quản trị không thể đảm nhiệm được các công việc bàn giao có thể tự miễn nhiệm chức vụ của mình

– Thành viên của ban quản trị xin miễn nhiệm hoặc không tham gia các công việc của BQT.

– Thành viên không còn là chủ sở hữu căn hộ chung cư hoặc phần diện tích khác trong tòa nhà.

– Trưởng BQT tách khỏi cụm nhà chung cư.

– Thành viên trong BQT phải di chuyển đến nơi khác sinh sống.

– Sát nhập tòa nhà vào cụm nhà chung cư thì thành viên BQT sẽ xem xét miễn nhiệm.

Quy định bầu ban quản trị chung cư sau khi bãi miễn

Trong trường hợp một trong các thành viên của ban quản trị bị bãi miễn hoặc miễn nhiệm thì có thể bầu lại và thay thế ban quản trị thông qua hội nghị nhà chung cư. Nếu người bị bãi nhiệm là đại diện của chủ đầu tư thì không cần phải tổ chức hội nghị và bên phía chủ đầu tư sẽ phải chủ động cử đại diện khác thay thế.

Nắm rõ các quy định liên quan đến việc bầu cư lại ban quản trị tòa nhà

Ngoài ra, nếu bầu thành viên ban quản trị không thuộc các đối tượng nêu trên thì các thành viên còn lại sẽ phải đề xuất người thay thế thông qua việc xin ý kiến từ các chủ sở hữu, cư dân khác. Nếu có đủ từ 50% đại diện căn hộ đứng ra đề xuất thì thành viên được bầu cử được công nhân, còn nếu số lượng tham gia ít hơn thì mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào hội nghị nhà chung cư.

Đơn xin từ nhiệm ban quản trị chung cư

Trong trường hợp một trong những thành viên của ban quản trị không muốn tham gia trong bộ phận này có thể viết đơn xin từ nhiệm. Sau đó sẽ gửi đến trưởng ban quản trị và thông qua hội nghị nhà chung cư để quyết định việc từ nhiệm.

Mọi người có thể tải Mẫu Đơn Xin Từ Nhiệm Ban Quản Trị Chung Cư Tại Đây.

Trên đây là những thông tin giúp mọi người nắm được các điều kiện và trường hợp bị bãi miễn hoặc miễn nhiệm các thành viên trong ban quản trị chung cư. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp mọi người có được cái nhìn khách quan nhất về bộ phận quan trọng này trong tòa nhà chung cư hiện nay.

Xem thêm: Phần mềm quản lý tòa nhà mới nhất 2020

Leave a Comment