Hội nghị nhà chung cư là gì? Vì sao phải tổ chức hội nghị tại các tòa chung cư?

Hội nghị nhà chung cư được biết đến là một trong những hoạt động thường niên tại các tòa nhà chung cư hiện nay. Đây được xem là một sự kiện khá quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản lý, vận hành các hoạt động xung quanh tòa nhà và cư dân. Vậy để hiểu rõ hơn về hội nghị tòa nhà chung cư là gì? Cách thức tổ chức ra sao? Ai được tham dự hội nghị? Tất cả đều có trong bài viết ngay sau đây.

Hội nghị nhà chung cư là gì?

Hội nghị tòa nhà chung cư được biết đến là một cuộc họp của ban quản trị tòa nhà, chủ sở hữu và những người sử dụng căn hộ. Đồng thời, trong buổi họp thì ban quản trị cũng đại diện chủ sở hữu căn hộ bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao, chưa được bàn giao hay chưa thanh toán hết tiền có thể tham gia. Trừ trường hợp những đối tượng là chủ sở hữu thuộc diện đã chấm dứt hợp đồng mua bán, thuê căn hộ sẽ không được tham gia. Cuộc họp sẽ được tổ chức theo từng cụm nhà chung cư hoặc toàn bộ tòa nhà.

Hội nghị tòa nhà chung cư được tổ chức mỗi năm 1 lần

Đối với hội nghị nhà chung cư thường sẽ được tổ chức 1 năm 1 lần hoặc trong trường hợp có 30 – 5% chủ sở hữu hoặc người sử dụng căn hộ kiến nghị sẽ có thể tổ chức hội nghị bất thường. Trong thời hạn không quá 12 tháng, kể từ thời điểm nhận bàn giao căn hộ và được đưa vào sử dụng trên 50% thì ban quản trị hoặc chủ đầu tư tòa nhà phải có trách nhiệm tổ chức hội nghị tòa nhà lần đầu.

Trong trường hợp, nếu quá 12 tháng mà tòa nhà chưa có đủ 50% số lượng chủ sở hữu căn nhà được bàn giao thì hội nghị sẽ được tổ chức sau khi có đầy đủ 50% số căn hộ đã được đưa vào sử dụng và bàn giao.

Khi nào UBND phường sẽ đứng ra chịu trách nhiệm mở hội nghị nhà chung cư?

Trong nhiều trường hợp, đại diện UBND phường nơi tòa nhà chung cư được xây dựng sẽ trực tiếp vào cuộc và tổ chức hội nghị tòa nhà lần đầu khi đáp ứng các điều kiện như: Đối với tòa nhà đã có từ 50% số căn hộ đã được đưa vào sử dụng và bàn giao quá 12 tháng nhưng chủ đầu tư chưa tổ chức hội nghị. Lúc này, đại diện của chủ sở hữu tòa nhà có thể gửi đơn kiến nghị đến UBND phường để được tổ chức hội nghị tòa chung cư.

Buổi hội nghị tòa nhà có sự can thiệp của UBND cấp phường

Trong trường hợp, nếu số người tham gia chưa đủ 50% thì chủ đầu tư hoặc ban quản trị sẽ phải gửi văn bản đề nghị đến UBND cấp phương để xin tổ chức.

Các quyết định được nêu ra trong hội nghị nhà chung cư

Trong cuộc họp tòa nhà chung cư sẽ cùng thảo luận, đưa ra ý kiến và thống nhất một số hạng mục sau đây:

Trong hội nghị sẽ cùng nhau đưa ra biểu quyết các quy định

– Đề cử và bầu chọn đơn vị quản lý, ban quản lý của tòa nhà.

– Bãi nhiệm hoặc đề cử thành viên trong ban quản trị thông qua hội nghị bất thưởng, khi bất kỳ ai không hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ.

– Bổ sung, sửa đổi hay thông qua những quy chế hoạt động liên quan đến quản lý, vận hành tòa nhà chung cư.

– Thông qua mức phụ cấp trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ nhân viên của ban quản trị, các chi phí để phục vụ các hoạt động liên quan đến tòa nhà của ban quản trị.

– Sửa đổi, thông qua, bổ sung các nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư.

– Quyết định bầu cử, lựa chọn những doanh nghiệp quản lý vận hành, bảo trì nhà chung cư.

– Thông qua, sửa đổi những báo cáo công tác điều hành, tài chính, bảo trì tất cả những đơn vị được giao thực hiện.

– Quyết định tất các vấn đề liên quan khác đến việc quản lý, vận hành mọi hoạt động của tòa nhà.

– Sử dụng các phần mềm quản lý chung cư thông minh trong việc quản lý, vận hành.

– Tại điểm C và D của khoản này, đối với những tòa nhà chung cư có 1 chủ sở hữu thì trong cuộc hội nghị không nhất thiết phải thực hiện.

Tất cả mọi quyết định tại hội nghị tòa nhà đều dựa trên ý kiến của đại đa số đại diện đứng ra biểu quyết hay bỏ phiếu và có văn bản rõ ràng. Sau khi mọi quyết định tại hội nghị được thông qua, bắt buộc tất cả những đơn vị liên quan phải chấp hành và tuân thủ theo đúng quy định.

Trên đây là những thông tin giúp mọi người hiểu rõ hơn về hội nghị nhà chung cư là gì? Nội dung của hội nghị như thế nào? Đối tượng tham gia là ai? Đây được xem là cuộc họp quan trọng của một tòa nhà chung cư, đòi hỏi mỗi cư dân sinh sống phải có trách nhiệm tham gia, phát biểu ý kiến để đảm bảo được quyền lợi của mình khi sinh sống tại tòa nhà.

Xem thêm: Khóa học quản lý nhà chung cư

Leave a Comment