Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Dự án căn hộ chung cư mọc lên gia tăng không kém. Vậy nên, để góp phần vào việc giúp cư dân có một cuộc sống “ấm no hạnh phúc”, cũng như bảo vệ môi trường và văn hóa chính trị, Bộ Xây Dựng đã ban hành thông tư 01/2016/TT-BXD về quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Qua đây có rất nhiều điều khoản ảnh hưởng đến quyền lợi và nhiệm vụ của cư dân và BQL cần phải chú ý.

Nguyên tắc về quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tại khoản 2, Điều 1 thuộc thông tư số 06/2019/TT-BXD thì việc quản lý, vận hành và sử dụng nhà chung cư phải được thực hiện dựa trên sự tự nguyện cam kết. Cùng với đó, giữa chủ sở hữu căn hộ và BQL phải thỏa thuận với nhau những điều kiện không được trái với pháp luật về nhà ở hay các vấn đề liên quan đến mặt đạo đức xã hội.

Pháp luật quy định rõ ràng về công việc quản lý chung cư của BQL và BQT

Tiến hành lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư

Tại khoản 4, điều 1 thông tư 06/2019/TT-BXD về quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư chính là ban quản trị nhà chung cư hoàn toàn có quyền yêu cầu chủ đầu tư cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan đến các chủ sở hữu căn hộ. Cùng với đó, trong hồ sơ nhà chung cư bao gồm một số thông tin liên quan như: Công trình nhà chung cư, thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, quy trình vận hành, khai thác và bảo trì, lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình, bản vẽ mặt bằng khu vực để xe, bản vẽ hoàn công.

Các vấn đề được quyết định bởi Hội Nghị nhà chung cư lần đầu

Hội Nghị nhà chung cư lần đầu được biết đến là buổi họp quan trọng để bầu ra quan quản trị nhà chung cư, cùng các thành viên cho đến các yêu cầu trong việc quản lý và vận hành tòa nhà. Đặc biệt, tại khoản 5 điều 1 thông tư 06/2019/TT-BXD về quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đã nói rõ các vấn đề được quyết định thông qua cuộc họp này. Bao gồm:

Hội nghị nhà chung cư có quy định rõ về việc quản lý và vận hành tòa nhà

– Các khoản chi phí mà người sử dụng hoặc chủ sở hữu nhà chung cư phải đóng góp đầy đủ trong quá trình sử dụng.

– Giá dịch vụ và chi phí quản lý chung cư.

– Sửa đổi và bổ sung những nội quy liên quan đến vấn đề quản lý và sử dụng nhà chung cư.

– Các nội dung khác nếu có.

Hội nghị nhà chung cư và những thành phần được tham dự và biểu quyết

Tại khoản 6, điều 1 thuộc thông tư 06/2019/TT-BXD quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đã nêu rõ những quy định đối với nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu sẽ có những thành phần được tham gia biểu quyết bao gồm: Đại diện UBND cấp xã, đại diện chủ sở hữu hoặc người sử dụng nhà chung cư.

Còn đối với trường hợp nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì sẽ có những đối tượng được tham gia và biểu quyết như sau:

– Hội nghị nhà chung cư lần đầu: Đại diện chủ sở hữu chung cư đã bàn giao, đại diện chủ đầu tư, đại diện UBND cấp xã, đại diện đơn vị quản lý vận hành tòa nhà.

– Hội nghị nhà chung cư bất thường và thường niên: Đại diện của UBND cấp xa, đại diện quản lý vận hành tòa nhà, đại diện chủ sở hữu tòa nhà.

Biểu quyết thông qua những quyết định của ban quản trị tòa nhà

Trong thông tư 06/2019/TT-BXD thuộc quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư cũng nếu rõ mọi quyết định liên quan sẽ phụ thuộc vào ban quản trị tòa nhà.

Hội nghị tòa nhà sẽ biểu quyết và đưa ra các quyết định liên quan đến việc quản lý và vận hành

Đặc biệt, đối với những tòa nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì có hơn 50% thành viên tham gia tán thành thay đổi một số vấn đề như: Các đề xuất, yêu cầu của BQT đối với chủ đầu tư và chủ sở hữu căn hộ trong quá trình vận hành và quản lý, quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện quản lý, đề xuất thay đổi đơn vị quản lý vận hành cùng các trước hợp khác được đề xuất.

Đối với những quyết định liên quan đến phí quản lý, bảo trì sở hữu chung của tòa nhà thuộc nhiều chủ sở hữu thì thực hiện việc biểu quyết sẽ được quy định như sau:

– Phải có tối thiểu 75% tổng số thành viên của BQT đồng ý mới được quyết định bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà.

– Phải có tối thiểu 75% tổng số thành viên BQT cụm nhà chung cư tán thành mới được thực thi việc bảo trì phần sở hữu chung của cụm tòa nhà.

– Phải có tối thiểu 75% tổng số thành viên của BQT là đại diện của một trong những tòa nhà tán thành mới được bảo trì phần sở hữu chung.

Trên đây là những thay đổi trong quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy định của Bộ Xây Dựng đưa ra. Dựa vào những điều kiện này phần nào đó giúp mọi người có thể tiến hành và áp dụng theo đúng quy định trong việc quản lý chung cư tốt nhất.

Xem thêm: Những bất động trong việc thu phí quản lý chung cư

Leave a Comment