Quy định quản lý vận hành tòa nhà chung cư mới nhất của Bộ Xây Dựng

Bộ Xây Dựng mới chính thức ban hành thông tư 06/2019/TT-BXD đưa ra về các quy định bổ sung, sửa đổi các điều khoản trong việc quản lý vận hành tòa nhà chung cư. Thông tư này sẽ chính thức áp dụng tính từ ngày 1/1/2020. Thông tư lần này sẽ nói rõ chi tiết về quy định tham gia hội nghị tòa nhà chung cư, quy định sử dụng phí quản lý tòa nhà, đơn vị vận hành,… Hãy cùng Landber Building tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết sau đây.

Quy định quản lý vận hành tòa nhà về hội nghị chung cư lần đầu

Nếu như quy định cũ trước đây thì số lượng người tham gia hội nghị chung cư sẽ phải đảm bảo có 75% số căn hộ được bàn giao. Tuy nhiên trong quy định mới lần này, Bộ Xây Dựng đã giảm tỷ lệ xuống còn 50%.

Quy định quản lý vận hành tòa nhà chung cư
Mọi nguyên tắc khi thực hiện quản lý tòa nhà lần đầu đều áp dụng theo luật của Bộ Xây Dựng

Theo quy định của thông tư 06 lần này, Bộ Xây Dựng đã yêu cầu hội nghị nhà chung cư lần đầu phải được tổ chức trong vòng 12 tháng, tính từ thời điểm cư dân nhận bàn giao nhà và đưa vào sử dụng. Trong đó phải đảm bảo có tổi thiểu 50% số căn hộ được nhận bàn giao (kể cả người mua và người thuê, trừ các căn mà chủ đầu tư giữ lại).

Trong trường hợp, nếu số lượng cư dân tham gia hội nghị chung cư không đủ 50% thì đại diện của chủ đầu tư phải gửi đề nghị đến UBND cấp xã, phường tại khu vực tổ chức hội nghị. Còn nếu quá thời hạn mà hội nghị vẫn chưa tổ chức thì sẽ phải đưa ra kế hoạch tổ chức sau, cho đến khí số căn hộ được bàn giao đảm bảo được 50%.

Quy định về bàn giao hồ sơ nhà chung cư

Theo thông tư số 6, điều 5 mà Bộ Xây Dựng đưa ra thì bên phía chủ đầu tư sẽ phải có trách nhiệm bàn giao lại hồ sơ công trình nhà chung cư cho đại diện quản lý tòa nhà chung cư. Thời hạn bàn giao là 20 ngày, tình từ ngày bên phía đơn vị quản lý có biên bản yêu cầu bàn giao.

Tiến hành nắm rõ các nguyên tắc quan trọng khi quản lý chung cư
Tiến hành nắm rõ các nguyên tắc quan trọng khi quản lý chung cư

Trong trường hợp quá 20 ngày, nhưng bên phía chủ đầu tư chưa bàn giao thì ban quản trị của tòa nhà sẽ tiến hành gửi văn bản đề nghị lên UBND cấp xã, huyện hoặc thành phố để giải quyết.

Đồng thời, tại thông tư này cũng đưa ra các quy định liên quan đến quá trình chủ đầu tư bàn giao hồ sơ công trình, nhưng bên phía ban quản trị không nhận nếu quá 10 ngày thì chủ đầu tư cũng sẽ gửi văn bản đề nghị lên UBND để giải quyết. Lúc này, ban quản trị sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan tới việc không tiếp nhận bàn giao theo đúng quy định.

Quy định pháp luật về quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà

Theo quy định cũ thì quyền biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư sẽ dựa trên đơn vị căn hộ, cứ mỗi căn hộ tương ứng 1 phiếu. Tuy nhiên, sau khi thông tư số 6 sửa đổi lại thì quyền biểu quyết hiện nay sẽ dựa vào diện tích sở hữu riêng của mỗi căn hộ trong tòa nhà.

Còn trường hợp các diện tích khác không thuộc quyền sở hữu riêng của căn hộ thì sẽ được tính mỗi phần diện tích sàn của căn hộ lớn nhất được phê duyệt tại tòa nhà sẽ tính thêm một phiếu. Sau khi hội nghị nhà chung cư diễn ra sẽ bầu ra ban quản trị và ban quản lý cho tòa nhà. Lúc này ban quản trị hoàn toàn có trách nhiệm lập tài khoản hoạt động của tòa nhà theo quyết định công nhận từ UBND.

Quy định quản lý vận hành tòa nhà trong việc sử dụng quỹ bảo trì

Được quan tâm nhiều nhất về sự sửa đổi trong thông tư số 6 này chính là quy định về về sử dụng quỹ bảo trì sẽ được siết chặt hơn. Theo quy định mới thì có 1 hoặc nhiều thành viên ban quản trị đứng tên để làm chủ tài khoản gửi kinh phí bảo trì tòa nhà.

Quy định về việc quỹ bảo trì trong tòa nhà chung cư
Quy định về việc quỹ bảo trì trong tòa nhà chung cư

Đồng thời, chủ tài khoản quản lý quỹ bảo trì tòa nhà cho các mục đích hỗn hợp phải có từ 3 người đứng tên làm đồng chủ tài khoản hoặc có thể hơn sẽ do hội nghị tòa nhà chung cư thông qua. Lúc này các thành viên cùng làm đồng chủ tài khoản sẽ có ít nhất 1 người là đại diện chủ đầu tư, 1 đại diện chủ sở hữu căn hộ và một đại diện sở hữu diện tích khác hoặc có thể là các thành viên khác do hội nghị tòa nhà quyết định.

Với việc đồng chủ tài khoản gửi tiền kinh phí cùng như quy định liên quan tới việc thu chi các hoạt động trong tòa nhà sẽ phải đưa ra trong hội nghị nhà chung cư. Đối với những quyết định liên quan tới quỹ bảo trì thì phải đảm bảo có 75% thành viên tham gia hội nghị đồng ý mới được thông qua.

Sau khi hoàn thành việc ký gửi tài khoản quỹ bảo trì, ban quản trị phải có trách nhiệm công khai chi tiết tại hội nghị tòa nhà. Đồng thời, các thông tin về tài khoản kinh phí bảo trì sẽ không được thay đổi theo kỳ hạn là 6 tháng. Việc sử dụng kinh phí này cũng phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Nhà Ở, cũng như có đầy đủ chứng từ, giấy tờ và hóa đơn để quản lý và theo dõi.

Trên đây là tổng hợp những thông tin quy định quản lý vận hành tòa nhà chung cư mới nhất mà Bộ Xây Dựng đưa ra. Qua đó có thể thấy những sửa đổi bổ sung giúp nâng cao chất lượng quản lý cho chung cư tốt hơn. Bên cạnh đó, đừng quên có sự hỗ trợ và đồng hành của phần mềm quản lý tòa nhà Landber Building, giúp quản lý và giải quyết các bài toán vận hành thông minh và hiệu quả.

Leave a Comment