Thông tư 28 về quản lý nhà chung cư về quy chế điều kiện và hồ sơ đăng ký

Theo thông tư 28 về quản lý nhà chung cư, để trở thành một đơn vị quản lý hợp pháp đúng quy định của pháp luật bắt buộc phải đáp ứng đủ những điều kiện và cung cấp hồ sơ đăng ký quản lý vận hành chung cư. Điều này có nghĩa bên phía trên cổng thông tin điện tử Cục Quản Lý nhà và thị trường BĐS và của Bộ Xây Dựng phải có tên người đại diện của bên phía ban quản lý.

Thông tư 28 về quản lý nhà chung cư về điều kiện đăng ký là gì?

Tại điều 28 thuộc thông tư 02/2016/TT-BXD đã được bổ sung và sửa đổi từ thông tư 25/2016/TT-BXD đã quy định rõ về việc công khai thông tin về đơn vị đứng ra đảm nhiệm công việc vận hành quản lý tòa nhà. Để có thể đăng ký, người đại diện hoặc đơn vị quản lý phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Tại thông tư 28 có quy định rõ ràng về các điều khoản liên quan đến việc quản lý chung cư

Đơn vị đứng ra quản lý chung cư phải đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện về năng lực, chức năng để có thể thực hiện các công việc bàn giao suôn sẻ. Trong đó, đơn vị hoặc đại diện đứng ra đảm nhiệm việc quản lý vận hành chung cư bắt buộc phải tạo văn bản chứng minh năng lực quản lý ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo một số giấy tờ liên quan đến năng lực quản lý. Sau đó sẽ gửi về Sở Xây Dựng hoặc Cục Quản Lý nhà và thị trường BĐS có trụ sở nơi đơn vị đứng ra quản lý vận hành.

Ngoài ra, đối với đơn vị quản lý đứng ra đảm nhiệm công việc quản lý sẽ được Cục Quản Lý nhà và thị trường BĐS cùng Sở Xây Dựng nơi đơn vị đặt trụ sở chính kiểm tra hồ sơ bất kỳ. Nếu đơn vị đáp ứng đủ các điều kiện thì sẽ chấp nhận cho đăng tải thông tin trên Cổng Thông Tin Điện Tử để hỗ trợ việc xác minh năng lực và phục vụ công việc hiệu quả. Trong trường hợp không đủ điều kiện hay giấy tờ thì bên cơ quan chức năng sẽ buộc đơn vị bổ sung đầy đủ thủ tục để hoàn tất.

Trong hội nghị nhà chung cư, ban quản trị sẽ trực tiếp tham khảo thông tin đơn vị quản lý được đăng tải trên Cổng Thông Tin Điện Tử của Sở Xây Dựng. Để từ đó có thể tìm hiểu và lựa chọn được đơn vị phù hợp nhất trong việc quản lý vận hành tòa nhà chung cư.

Đăng ký quản lý vận hành nhà chung cư trong hồ sơ bao gồm những gì?

Như Thông tư 28 về quản lý nhà chung cư đã nêu rõ về quy định việc đăng ký. Vậy nên, hồ sơ và nội dung thông tin văn bản để cung cấp đến Cục Quản Lý Nhà Và Thị Trường BĐS và Sở Xây Dựng bao gồm: Họ và trên đơn vị và người đại diện trên cơ sở pháp lý, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của đơn vị quản lý.

Trong thông tư có quy định rõ các yêu cầu liên quan đến việc quản lý vận hành

Trong trường hợp có thay đổi về các điều khoản, thông tin được quy định rõ tại Khoản 2 hoặc trường trường đơn vị bị phá sản, giải thể hay chấm dứt hợp động thì bên phía người đại diện quản lý sẽ có trách nhiệm khai báo đến Sở Xây Dựng nơi đơn vị đặt trụ sở chính để xóa hoặc chỉnh sửa thông tin.

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra mà phát hiện đơn vị đứng ra quản lý bị phá sản, giải thể hay chấm dứt hợp đồng mà không khai báo sẽ bị xóa thông tin trên Cổng Thông Tin Điện Tử. Cùng với đó nhiều trường hợp sẽ bị phạt hành chính nếu không khai báo theo đúng quy định.

Điều kiện và chức năng đăng ký quản lý vận hành chung cư

Tại Thông tư 28 khoản 2, điều 105 quy định rõ ràng về đơn vị đơn vị đứng ra đảm nhiệm việc quản lý vận hành chung cư pháp đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực và chức năng sau đây:

Điều kiện và chức năng quản lý được nêu rõ trong thông tư

– Đơn vị quản lý chung cư được thành lập hoạt động theo đúng nguyên tắc, chức năng quản lý theo đúng quy định của Luật Hợp Tác Xác và Luật Doanh nghiệp đưa ra.

– Đơn vị phải chia thành nhiều bộ phận khác nhau liên quan đến việc vận hành quản lý tòa nhà bao gồm: Bộ phận môi trường, vệ sinh, kỹ thuật, an ninh, dịch vụ.

–  Đội ngũ cán bộ nhân viên phải đáp ứng được mọi yêu cầu liên quan đến việc quản lý vận hành tòa nhà, có chứng chỉ đào tạo rõ ràng thông qua các khóa học quản lý vận hành nhà chung cư theo đúng quy định của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng.

Trên đây là những thông tin về Thông tư 28 về quản lý nhà chung cư quy định về việc đăng ký hồ sơ trên cổng thông tin điện tử của Cục Quản Lý Nhà Và Thị Trường BĐS và Sở Xây Dựng. Đây được xem là một quy định đúng đắn giúp ban quản trị tìm hiểu và lựa chọn được đơn vị quản lý chất lượng. Cùng với đó mới đảm bảo đời sống cư dân luôn được đáp ứng và phát triển.

Xem thêm: Khóa học quản lý chung cư mới nhất

Leave a Comment