Thủ tục đăng ký vận hành quản lý nhà chung cư

Hiện nay, các tòa nhà và chung cư ở các thành phố rất phát triển và mọc lên khá nhiều đòi hỏi công tác vận hành quản lý chung cư phải được đề cao và chú trọng hơn nữa. Để đáp ứng được các yêu cầu đó đã có khá nhiều đơn vị dịch vụ vận hành quản lý nhà chung cư ra đời. Vậy thủ tục đăng ký vận hành quản lý nhà chung cư như thế nào chúng ta hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Điều kiện đăng ký vận hành quản lý nhà chung cư là gì?

Đơn vị quản lý nhà chung cư phải có đủ điều kiện chức năng và năng lực theo quy định như sau:

 • Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã;
 • Có đăng ký chức năng quản lý vận hành nhà chung cư;
 • Phải có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường;
 • Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Lưu ý để trở thành đơn vị vận hành quản lý nhà chung cư theo đúng quy định của pháp luật thì ban quản lý nhà chung cư hay người đại diện quản lý nhà chung cư phải có tên trên cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng.

Thành phần hồ sơ đăng ký vận hành quản lý nhà chung cư

 • Văn bản đề nghị thông báo hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương;
 • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư của các thành viên Ban giám đốc, các trưởng, phó phòng, bộ phận và các trưởng, phó ca kỹ thuật, nghiệp vụ của đơn vị.
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhật đầu tư có đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư
 • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư của các thành viên Ban giám đốc, các trưởng, phó phòng, bộ phận và các trưởng, phó ca kỹ thuật, nghiệp vụ của đơn vị.
 • Danh sách nhân sự chịu trách nhiệm chuyên môn về kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường.
 • Quyết định thành lập các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường.

Thủ tục đăng ký vận hành quản lý nhà chung cư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký vận hành quản lý nhà chung cư

Hồ sơ cung cấp đủ các thông tin của ban quản lý như: tên, địa chỉ, số điện thoại. Ngoài ra, cần kèm bản sao có chứng thực các giấy tờ sau:

 • Bản sao có chứng thực chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của: Ban giám đốc, các trường phòng, phó phòng, trưởng và phó ca kỹ thuật nghiệp vụ của đơn vị.
 • Bản sao có chứng thực quyết định thành lập và danh sách các phòng ban, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ.
 • Các thông tin được xóa trên Cổng thông tin điện tử trong trường hợp như đơn vị quản lý đã chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản. Thông tin cũng sẽ xóa nếu các công ty không còn đủ điện kiện để quản lý vận hành.

Bước 2: Nộp và thẩm định hố sơ quản lý vận hành nhà chung cư

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính. Có thể gửi tại Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Sau khi kiểm tra hồ sơ:

 • Nếu đủ điều kiện thì đăng tải lên Cổng thông tin điện tử để phục vụ công tác quản lý.
 • Trường hợp có phát sinh việc sửa bổ sung hồ sơ thì thời hạn có thể phát sinh tùy theo khả năng chuẩn bị kịp thời hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 3: Công bố điều kiện hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư trên cổng thông tin

Trường hợp hồ sơ được Cục quản lý nhà – Bộ xây dựng chấp thuận, phê duyệt, Tên công ty, chủ thể xin cấp phép hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư sẽ được công bố trên cổng thông tin của Bộ xây dựng. Kể từ thời điểm công được công bố, công ty xin cấp phép sẽ được hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư. 

Bước 4: Ký kết hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư

Các công ty quản lý, vận hành nhà chung cư thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ giữa các bên.

Leave a Comment